Pullerter

Pullerter er en effektiv måde at forhindre gennemkørsel i et område.

Automatisk pullerter

Ved en mindre gennemkørsel/sti, hvor der kun er optimalt at køre igennem ved nødstilfælde, kan en automatisk pullert være en god løsning.
Hvis man ikke ønsker at indhegne sin grund med hegn og låger, kan en automatisk pullert i indkørslen være meget effektiv, da uvedkommende ikke kan køre ind hvis pullerten er oppe.

Stationære pullerter

Stationære pullerter er en god og fleksibel løsning, når et område skal afgrænses for kørende trafik, mens gående stadig har adgang.

Stationære pullerter kan bruges til sikring af offentlige anlæg eller butiksfacader, som f.eks. Bilforhandler eller andre butikker der ønsker øget sikkerhed.

Navigation